Tag:

długie zestawy

Spór kolejarzy ze spedytorami o długie zestawy

Kolejarze chcą, aby polski rząd przyłączył się podczas trilogu do państw, które będą przeciwne dopuszczeniu długich zestawów w ruchu międzynarodowym.

Spedytorzy: administracyjne ograniczenia szkodzą gospodarce

Organizacje spedytorów domagają się dopuszczenia do ruchu długich zestawów, co kontrują przewoźnicy kolejowi, bojąc się wzmocnienia konkurencji.

Koleje przeciw gigalinerom

Od kilkunastu lat koleje wstrzymują przyjęcie regulacji, dopuszczających do ruchu większe i cięższe samochody ciężarowe.

Za miesiąc decyzja o długich ciężarówkach

Za miesiąc okaże się czy Komisja Europejska zezwoli na stosowanie w ruchu międzynarodowym długich zestawów. Koleje protestują, spedytorzy są na „tak”.

Holandia znów testuje długie zestawy

Holenderskie władze dopuściły do prób zestawy o długości 32 m.

Spedytorzy domagają się większych ciężarówek

W połowie roku Komisja Europejska rozpatrzy zmianę dyrektywy o masach i wymiarach samochodów ciężarowych. Stowarzyszenia nadawców ładunków apelują o poluzowanie limitów wielkości i mas ciężarówek.

Kiedy Polska dopuści długie zestawy?

Przewoźnicy od lat apelują o dopuszczanie długich zestawów do ruchu na drogach ekspresowych i autostradach.