Tag:

pracownicy delegowani

W Europie trwa wojna o kierowców

Niemcy zamierzają przyciągnąć pracowników, w tym kierowców, oferując ułatwienia w osiedlaniu się. Czy polscy przewoźnicy już powinni się niepokoić?

Delegowanie kierowców na szybkiej ścieżce w Sejmie

Na posiedzeniu plenarnym Sejmu pierwsze czytanie projektu ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym będzie 7 lipca. Sejmowa Komisja Infrastruktury zaaprobowała projekt 5 lipca.

Duńczycy najczęściej kontrolują delegowanie kierowców

Do systemu Road Transport – Posting Declaration napływa miesięcznie ponad milion zgłoszeń delegowania kierowców. Najczęściej jego zasady kontrolują służby duńskie, wynika z danych INELO.

W drugim półroczu wejdzie w życie ustawa o delegowaniu kierowców

Rada Ministrów przyjęła 23 maja przedłożony przez ministra infrastruktury projekt ustawy o delegowaniu kierowców. Ma uprościć rozliczenia i zmniejszyć koszty pracodawców, więcej na rękę otrzymają także kierowcy.

Pracownik delegowany musi być ubezpieczony

Reguły koordynacji zabezpieczenia społecznego nie pozwalają na brak ustalenia podlegania przez pracownika (zleceniobiorcę) ubezpieczeniom społecznym w żadnym kraju w sytuacji, gdy wykonywał pracę za granicą i spełniał tytuł podlegania ubezpieczeniom, a wcześniej został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych w kraju zamieszkiwania. Zasada ta nie pozwala na sytuację, w której zatrudniony nie podlega ubezpieczeniom społecznym w kraju wykonywania pracy ani w kraju, z którego jest delegowany do wykonywania pracy za granicą.

Sąd obniży nieproporcjonalną karę za błąd w delegowaniu

Niektóre kraje niechętnie dostosowują swoje przepisy regulujące zasady delegowania pracowników do unijnego orzecznictwa. W takiej sytuacji pracodawca może jednak liczyć na interwencję sądu.

Oddelegowanie pracowników z podatkiem u źródła czy bez

Zdaniem fiskusa oddelegowanie personelu może być podobne do usług doradczych, zarządzania oraz rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu. Dlatego od wypłat za nabycie takich świadczeń należy zapłacić zryczałtowany podatek.

Wyższe składki za delegowanych pracowników

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie wzrosło w tym roku aż o 663 zł. W konsekwencji o tyle podniosła się podstawa składek za większość pracowników czasowo wykonujących pracę zagranicą.

Kierowcy delegowani po nowemu

Firmy transportowe czeka więcej obowiązków w związku z Pakietem Mobilności.

Czy koszty pracy ponoszone przez przewoźników wzrosną o 30 mld zł?

Przewoźnicy skrytykowali projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Koszty zmian szacują na 30 mld zł rocznie.