Tag: Związek Regionalnych Portów Lotniczych

Regionalne porty lotnicze powołały nowy zarząd. Artur Tomasik ponownie prezesem

Walne zgromadzenie Związku Regionalnych Portów Lotniczych (ZRPL) powołało zarząd na kolejną, dwuletnią kadencję. Znaleźli się w nim ponownie prezesi lotnisk w Katowicach, Krakowie i Poznaniu oraz pierwszy raz prezes lotniska w Lublinie.