Tag:

Speedmail

Ludzie listy piszą

Ustanowiony przez ONZ Światowy Dzień Poczty obchodzony jest 9 października.