Tag:

FM Logistic

Pomimo inflacji i wzrostu kosztów, rosną zyski firm logistycznych

Specjalizująca się w obsłudze branży produktów szybko zbywalnych i farmaceutycznej spółka inwestuje w cyfryzację i alternatywne paliwa.

Popyt na magazyny zmalał o jedną czwartą

Firmy logistyczne inwestują w platformy do obsługi handlu internetowego i centra przeładunkowe.

Logistycy w nowych magazynach

Rosną powierzchnie magazynów przeładunkowych, ale brakuje rąk do pracy, co zmusza logistyków do automatyzacji.

W automatyzacji przoduje e-handel

Z raportu FM Logistic wynika, że branża zmierza w kierunku w pełnej automatyzacji zarówno magazynów do obsługi e-commerce, jak i kanałów tradycyjnych. Istnieje konkretna perspektywa dla pełnej automatyzacji procesów w przyszłości.

Do 2030 roku mamy perspektywę podwojenia globalnych przychodów

Tomasz Oczkowski, Central Europe Commercial Director, FM Logistic, mówi o wyzwaniach logistyki kontraktowej i szansach jakie dają e-commerce oraz automatyzacja.

Nowe firmy w logistyce farmacji

Dystrybucja szczepionek zwiększyła popyt na logistykę farmacji. W odpowiedzi powstała nowa, europejska sieć dystrybucji leków.

Firmy potrzebują magazynów na wczoraj

Nie tylko przemysł przetwórczy potrzebuje pilnie magazynów. Producenci żywności i leków także sięgają po nowe obiekty.