Tag: przekształcenie

Reorganizacje staną się dla firm bezpieczniejsze

Brak jest obecnie przepisów pozwalających na przeprowadzenie transgranicznego podziału lub przekształcenia, który byłby zbliżony do mechanizmów krajowych. To się zmieni.

Przekształcenie użytkowania podlega określonym regułom

Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia.

Jak przekształcić działalność gospodarczą w spółkę prawa handlowego

Jednoosobowa działalność gospodarcza czasami przybiera znaczące rozmiary i wówczas pojawia się pytanie czy warto przekształcić działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną?

Przejście na spółkę bez podatku

Przedsiębiorca, który przekształci jednoosobową działalność w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, nie musi wykazywać z tego powodu przychodu.

Zmiana formy prawnej spółki – czy przekształcając trzeba zapłacić podatek VAT?

Czy przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną spowoduje konieczność rozliczenia podatku VAT od takiej czynności? Odpowiedź znajdziemy w interpretacji podatkowej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.