Tag:

ZMPD

Miasto

Warszawa

Powojenne przewozy samochodowe na wschód

W przewozach na wschód kluczowe jest zachowanie gestii transportowej i budowanie w tamtych krajach oddziałów polskich firm.

Rosja zakazała wjazdu polskim ciężarówkom

Samochody z krajów nadbałtyckich przejmą przewozy do Rosji i krajów Azji Środkowej.

Białoruś zakazała wjazdu polskich naczep

Mińsk stara się utrudnić pracę polskich przewoźników, wykonujących transport na wschód.

W przewozach z Ukrainą postulowany powrót do zezwoleń

Polscy i ukraińscy przewoźnicy walczą o rynek przewozów międzynarodowych, doprowadzając do ruiny polskich konkurentów. Obie strony proponują powrót do zezwoleń, które ułatwią przestrzeganie reguł gry.

Przewoźnicy blokujący Koroszczyn i Dorohusk mają mocne poparcie środowiska

Zdesperowani polscy przewoźnicy zablokowali Koroszczyn, domagając się zakazu wjazdu do Polski naczep z rejestracjami białoruskimi i rosyjskimi.

Na granicy z Ukrainą zniknęła kolejka tirów

Przewoźnicy odwołali blokadę granicy z Ukrainą w Dorohusku, jednak problem przepustowości terminali granicznych powróci po nowym roku. KAS przygotowuje system Cyfrowa Granica.

Sankcyjne rozdwojenie jaźni Unii Europejskiej

Dwulicowe podejście Unii Europejskiej do sankcji wobec Rosji widoczne jest w transporcie. Unia Europejska nie chce robić krzywdy swoim przedsiębiorstwom i zakazy są pełne dziur i obejść.

Ukraina żąda przepuszczania do tysiąca ciężarówek dziennie

Przewoźnicy stoją w nawet 40-kilometrowych kolejkach i zarzucają służbom opieszałość. Ukraińcy nie przywrócą ułatwień dla ciężarówek wracających na pusto, dokąd polskie służby nie zwiększą tempa odpraw.

Przewoźnicy proszą UE o odroczenie Pakietu Mobilności

Komisja Europejska, państwa członkowskie i branża nie są gotowe do wdrożenia Pakietu.

Panie premierze, zatrzymaj wprowadzenie e-Toll

Przewoźnicy żądają od premiera zawieszenia wprowadzenia systemu e-Toll.