Tag:

Track Tec

Powiązane

Firmy

Chcemy mieć istoty udział w budowie nowej, polskiej kolei

Grupa Track Tec uczestniczy w modernizacji sieci kolejowej, dostarczając produkowane we własnych zakładach wyroby dla infrastruktury.

Każdy miesiąc opóźnienia to czas stracony

Inwestycje w kolejową infrastrukturę zahamowały, nie ma nowych przetargów, co opóźni realizację założeń polityki „Zielonego Ładu”.

Track Tec na Trako

Na Międzynarodowych Targach Kolejowych Trako nie zabraknie firm działających w branży kolejowej infrastruktury.