Tag:

terminal kolejowy na DCT Gdańsk

Strajk włoski w Baltic Hub

Przewoźnicy alarmują, że przeładunki na Baltic Hub idą opieszale i w rosnących zatorach tracą czas na terminalu.

Remonty torów i priorytet dla węgla oznaczają opóźnienia w przewozach kontenerów

Kolejom brakuje taboru i maszynistów. Zleceniodawcy nie mogą liczyć w tym roku na pomoc żeglugi śródlądowej i transportu drogowego.

DCT ma jeden z największych w Europie kolejowych terminali kontenerowych

Otwarcie terminala kolejowego nastąpi w najbliższych tygodniach.