Tag:

Cargotor

Małaszewicze z rekordem przeładunków

Terminal obsłużył pod koniec sierpnia rekordową liczbę pociągi i przygotowuje się do poważnej rozbudowy.