Tag:

Małaszewicze

Nowe tory do Małaszewicz

W przyszłym roku PKP PLK rozpocznie rozbudowę stacji w Małaszewiczach.

Małaszewicze z rekordem przeładunków

Terminal obsłużył pod koniec sierpnia rekordową liczbę pociągi i przygotowuje się do poważnej rozbudowy.