Tag: zaświadczenie o niezaleganiu

Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS

Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzeniu stanu zaległości w podatkach jest dokumentem wystawianym przez urząd skarbowy. Potwierdza, że przedsiębiorca nie posiada zaległości w ich opłacaniu. Z kolei zaświadczenie o opłacaniu składek wystawiane jest przez ZUS i również informuje o bieżącej sytuacji wnioskodawcy.