Tag: Lokal Firmowy

Powiązane

Nieruchomości

Jak liczyć czynsz za lokal firmy

Negocjując umowę najmu, wiele uwagi poświęca się wysokości czynszu za metr kwadratowy, jednak równie istotny jest sposób obliczenia powierzchni, od której będzie on liczony.

Nieruchomości: kiedy zmiana sposobu użytkowania lokalu wymaga zgłoszenia

Nie każda zmiana sposobu użytkowania lokalu firmowego wymaga zgłoszenia właściwemu organowi