Aleksandra Mrowiec

Towards sustainable agriculture

World resources are shrinking. Today’s waste could become a recyclable material tomorrow.

W stronę zrównoważonego rolnictwa

Jak mądrze zarządzać kurczącymi się zasobami.