Aneta Mościcka

Zawyżenie aportu w umowie spółki: Jakie są skutki

W umowie spółki określa się wartość aportów poprzez podanie ich liczby i wartości nominalnej udziałów obejmowanych w zamian za wkład niepieniężny

Kto i kiedy ponosi odpowiedzialność za zawyżony wkład wniesiony do spółki

Odpowiedzialność za zawyżony wkład ponosi wspólnik, a członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność solidarną ze wspólnikiem za przeszacowany wkład

Czy małoletni może prowadzić działalność gospodarczą

W prowadzeniu firmy kluczową kwestią jest dokonywanie różnych czynności prawnych. Te jednak mogą być podejmowane przez osoby, które mają pełną do nich zdolność, czyli pełnoletnie i nieubezwłasnowolnione całkowicie

Jakie są zasady zbywania udziałów w spółce z o.o.

Wspólnicy mogą sprzedać lub zastawić swoje wkłady w spółce. Zasadniczo muszą mieć na to jej zgodę

Jak skorzystać z prawa pierwokupu udziałów w spółce

Jeśli wspólnik złoży oświadczenie, że chce skorzystać z prawa pierwokupu udziałów, wówczas dochodzi do skutku umowa sprzedaży tej samej treści, co zawarta przez sprzedającego udziały wspólnika z osobą trzecią.

Jak zostać przewoźnikiem

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w Polsce nie jest możliwe bez uzyskania odpowiedniej licencji. Jej otrzymanie wiąże się z kosztami. Nie każdy ma szansę ją dostać, bo wymogiem jest korzystna sytuacja finansowa przedsiębiorcy oraz jego dobra reputacja

Weekendowy system pracy na prośbę zainteresowanego

Jeśli szef chce zmienić podwładnemu system pracy weekendowej na tę świadczoną od poniedziałku do piątku, daje wypowiedzenie zmieniające. Strony mogą się też dogadać

Jakie prawa ma młodociany pracownik

Ukończenie gimnazjum nie jest konieczne, aby zaangażować na etat. Niezbędne są jednak badania lekarskie, zanim taka osoba przystąpi do wykonywania zadań

Przedwstępna umowa o pracę: przykre skutki rezygnacji z zobowiązań

Atrakcyjnego dla zakładu kandydata przyszły szef zachęci do etatu, gdy go pisemnie przyrzeknie. Zapowiedź takiego angażu to kontrakt, który daje obu stronom pewne gwarancje, ale oznacza też odpowiedzialność, gdy go nie dotrzymają

Kiedy można unieważnić przetarg

Obowiązkową przesłanką unieważnienia przetargu jest zmiana okoliczności, która powoduje, że prowadzenie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym