Tomasz Morycz

Radcę straci etat za świadczenie prywatnych usług w czasie pracy

Radca prawny, który wykorzystuje czas pracy do świadczenia prywatnych usług i w ten sposób uzyskuje dodatkowe dochody, rażąco narusza podstawowe obowiązki i można go zwolnić w trybie natychmiastowym.

Kiedy pracownik może skutecznie dochodzić przywrócenia na etat

Pracownik może skutecznie dochodzić przywrócenia na etat, mimo że wakat został już obsadzony. Szef nie obroni się, tłumacząc, że roszczenie jest niemożliwe lub niecelowe.

Przedłużenie okresu wypowiedzenia w umowie o pracę

Stronom wolno zgodnie przedłużyć kodeksowe okresy wypowiedzenia. Takie rozwiązanie, choć wzmacnia trwałość stosunku pracy, nie zawsze jest dla nich korzystne.

Alkohol można kupić dopiero po wyjściu z zakładu

Pracownik, który ma przy sobie trunek w pracy, nie poniesie konsekwencji, jeśli go nie pije. Chyba że regulamin zakazuje wnoszenia napojów wyskokowych na teren firmy. Wtedy szef może go pociągnąć do odpowiedzialności.

Pracownik, którego poinformowano o wypowiedzeniu musi stawić się po odbiór pisma

Pracownik, którego poinformowano o zamiarze wypowiedzenia i zaproszono na spotkanie, musi stawić się po odbiór pisma. Jeśli odmówi, można go dyscyplinarnie zwolnić.

Nieprawidłowe zachowanie pracownika w notatce służbowej

Pracodawca, który stwierdzi nieprawidłowe zachowanie pracownika, może sporządzić potwierdzającą to notatkę służbową. Musi jednak poinformować o niej etatowca, złożyć w aktach osobowych i umożliwić zapoznanie się z nią.

Dyscyplinarka sposobem na zmianę pracy

Jeśli pracownik, chcąc jak najszybciej odejść z firmy, skorzysta bez uzasadnienia z natychmiastowego trybu rozstania, pracodawca może żądać od niego zapłaty odszkodowania.

Rozstanie z pracownikiem dopiero po miesiącu, gdy nieznany jest jego los

Tylko śmierć podwładnego, stwierdzona aktem zgonu, powoduje wygaśnięcie angażu. Jeśli zaginie, przełożony nie musi czekać, aż zostanie uznany za zmarłego. Rozwiązuje wtedy kontrakt bez wypowiedzenia

Umowa na czas określony z długim wypowiedzeniem

Przy umowie na czas określony trwającej dłużej niż 6 miesięcy strony mogą przewidzieć możliwość jej rozwiązania za 2-tygodniowym wymówieniem. To okres minimalny. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go zwielokrotnić

Kiedy można zastąpić umowę na czas nieokreślony umową terminową

Tylko zgoda pracownika pozwoli zastąpić angaż zawarty na czas nieokreślony umową terminową. Gdy zostanie przymuszony do tej modyfikacji, może skutecznie walczyć o swoje prawa w sądzie