Mariusz Mirosławski

Wypalenie zawodowe – czy może być podstawą do wystawienia L4 od 1 stycznia 2022 r.?

Wypalenie zawodowe to poważny problem dotykający coraz więcej pracowników. W czerwcu 2019 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wpisała wypalenie zawodowe do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11) z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Wrogie przejęcie – istota, sposoby, skutki. Jak się bronić?

Wrogie przejęcie to jeden z najczarniejszych scenariuszy dla przedsiębiorstwa. Może dotyczyć zarówno dużych, publicznych spółek, jak i małych, rodzinnych firm. Prowadzi przede wszystkim do utraty kontroli nad przedsiębiorstwem bez zgody ze strony dotychczasowych właścicieli lub zarządu. Jak dokładnie zdefiniować wrogie przejęcie? Jakie są jego skutki? Czy jest możliwe kontrolowanie przez spółkę obrotu udziałami lub akcjami? Jak się bronić przed wrogim przejęciem?

Koronawirus - obostrzenia: czy licytacja w domu aukcyjnym jest dozwolona?

- Chciałbym zorganizować licytację w domu aukcyjnym. Jak przeprowadzić ją zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami?

Najważniejsze zmiany w prawie podatkowym w 2021 roku

Nowy rok przynosi wiele zmian w prawie podatkowym. Są one istotne nie tylko z punktu widzenia przedsiębiorcy. Dotyczą także każdego z nas.

Wprowadzenie tzw. estońskiego CIT i specjalnego funduszu inwestycyjnego

Obecnie trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy numer 643, pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 7 października 2020r., projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych).