Barbara Mejssner

Semi-agile – projekt mniej sformalizowany

To może być świetne podejście do realizacji projektu. Dla dostawcy oznacza mniej formalnych obciążeń i łatwiejsze przejścia do kolejnych etapów, dla klienta – korzyść związaną z nieprzekraczaniem ustaleń związanych z harmonogramem i budżetem.

Sztuczna inteligencja wydobywa wartość z danych

Zaawansowane rozwiązania analityczne wyposażone w mechanizmy sztucznej inteligencji samodzielnie analizują dane i wyciągają wnioski, które pozwalają podejmować właściwe decyzje biznesowe.

Jak zapewnić jakość usług IT

W procesie dostarczania dobrej jakości usług IT dużą rolę odgrywają certyfikaty, które są dowodem na posiadanie wysokich kompetencji zespołu oraz zapewniają spójne i zgodne ze standardami producenta procesy wsparcia.

TISAX, czyli sprawdzeni kontrahenci w branży motoryzacyjnej

TISAX to jednolity standard bezpieczeństwa informacji dla wszystkich uczestników motoryzacyjnego łańcucha dostaw. Umożliwia członkom sytemu wzajemny dostęp do wyników audytów i ocenę ryzyka. Firmy muszą jednak mieć na uwadze, że wdrożenie TISAX wymaga długotrwałych i solidnych przygotowań.

Narzędzia IT wspierają rentowność firm

Rozwiązania IT dzięki analizie danych zebranych na jednej platformie potrafią nie tylko bezbłędnie przeprowadzić rozliczenia okresowe, ale także przeanalizować wszystkie informacje odpowiedzialne za rentowność firm i pokazać gdzie generowane są przychody oraz jak alokować środki, aby zwiększyć efektywność biznesu.

Zarządzanie zmianą jest kluczowe

Wdrażanie narzędzi technologicznych zawsze ma wpływ na ludzi, którzy będą się nimi posługiwać, oraz na ich styl pracy. Zarządzanie zmianą pozwoli im przygotować się do nowych zadań.

Projekty IT w niestabilnych czasach wymagają elastyczności

Sztywne ramy projektu są dziś w zmiennym środowisku biznesowym i technologicznym trudne do określenia, co stwarza ryzyko jego niepowodzenia lub przeinwestowania. Elastyczna formuła realizacji wdrożeń IT jest natomiast najbezpieczniejsza i najbardziej efektywna.

Trusted Advisor – zaufany doradca przewodnikiem po cyfrowym świecie

Eksperci firm dostarczających rozwiązania technologiczne coraz częściej aspirują do roli tzw. Trusted Advisor. Zaufany doradca nie tylko pomaga opracować cyfrową strategię rozwoju firmy, ale także wskazuje narzędzia, które pozwalają ją zrealizować.

Serwis systemów ERP wzmocni konkurencyjność

Wsparcie ERP jest koniecznym elementem prawidłowego działania systemu, a niezbędny poziom usług serwisowych najlepiej ustalić już w momencie wdrożenia.

Serwis systemów ERP wzmocni konkurencyjność

Wsparcie ERP jest koniecznym elementem prawidłowego działania systemu, a niezbędny poziom usług serwisowych najlepiej ustalić już w momencie wdrożenia.