Michał Maszewski

Zwrot wydatków za sanitariaty jest zwolniony z daniny

Pracodawca może zwracać w formie ryczałtu kierowcom wykonującym międzynarodowy transport ponoszone przez nich wydatki związane z korzystaniem z toalet za granicą. Zwrócone kwoty nie są objęte PIT

Dla działalności podatek liniowy, dla najmu – ryczałt

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą podlegającą 19-proc. podatkowi liniowemu może od przychodów z wynajmu swojego prywatnego mieszkania płacić ryczałt

Kosztem będą odsetki, ale tylko od części kredytu

Jedynie odsetki od tej części kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania, które przypadają na jego powierzchnię wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej, można zaliczyć do kosztów podatkowych

Modernizacja drogi gminnej będzie kosztem firmowym

To, co spółka wydaje na naprawę szosy prowadzącej do jej zakładu w celu zapewnienia bezpiecznego dojazdu do miejsca wykonywania działalności, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

Wydatki na imprezy firma może zaliczyć do kosztów

Jeśli ponoszone przez przedsiębiorcę opłaty na spotkania integracyjne mają na celu zwiększenie efektywności pracy, można będzie wrzucić je do kosztów podatkowych

Wynajęcie części budynku nie powoduje utraty prawa do karty

Małżonek przedsiębiorcy korzystającego z karty podatkowej może wynająć część budynku stanowiącego ich wspólny majątek. Jeżeli małżonek rozlicza najem na zasadach ogólnych, to przedsiębiorca może dalej stosować kartę

Wydatki na kanapki zwiększą firmowe koszty

To, co płacimy za serwowane w czasie spotkań z kontrahentami ciastka, kanapki, kawę i herbatę, możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

Nadwyżka przekraczająca dietę nie jest opodatkowana

Firmy, zamiast wypłacać diety, mogą zwracać pracownikom wynikające z faktur lub rachunków wydatki poniesione na wyżywienie podczas delegacji. Różnica między kwotą z faktury lub rachunku a dietą nie podlega PIT

Środki czystości są zwolnione z podatku

Jeżeli zamiast napojów pracodawca dostarcza pracownikom paczki herbaty, to świadczenie takie podlega PIT. Zwolnione z podatku są natomiast wydane na podstawie przepisów o BHP ręczniki i mydła

Bez dochodu przy nieodpłatnym umorzeniu

W przypadku umorzenia udziałów w spółce, należących do osoby fizycznej, nie zawsze powstaje dochód podlegający PIT