Sylwia Marciniak

Gotowość do pracy – czym jest? Jakie wynagrodzenie?

W kodeksie pracy są postanowienia odnoszące się do stanu gotowości do pracy. Regulacje te dotyczą szczególnych sytuacji, w których pracownik nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, jednocześnie otrzymując wynagrodzenie. Co oznacza stan gotowości do pracy?

Koronawirus: kiedy można odmówić pacjentom wykonania zabiegów?

Nieuprawnione jest ustanowienie w regulaminie organizacyjnym obowiązującym u fizjoterapeuty, zapisów, z których wynikałoby prawo do odmowy wykonania zabiegu z powodu nienoszenia maseczki.