Piotr Błaszczyk

Danina solidarnościowa a raportowanie schematów podatkowych

Jeśli uznać, że danina solidarnościowa nie jest podatkiem, a inną formą daniny publicznoprawnej to, co za tym idzie, nie podlega raportowaniu.