Maciej Lipka

Atom może skutecznie wesprzeć rozwój OZE

Przyjęcie przez Radę Ministrów „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” (PEP 2040) na nowo rozbudziło dyskusję o transformacji polskiej energetyki. Jednym z głosów w tejże był artykuł autorstwa Przemysława Stępnia oraz Kacpra Szuleckiego pt. „Czekanie na atom to oddanie ochrony klimatu walkowerem”. Nie sposób nie zgodzić się z przedstawioną przez nich oceną całości rządowego dokumentu jako mało ambitnego z punktu widzenia ochrony klimatu, który w naszej ocenie co prawda wskazuje zasadniczo właściwe kierunki, ale zatrzymuje się w pół drogi. Trudno natomiast się zgodzić z pewnymi szczegółowymi celami tej krytyki – pisze Maciej Lipka, Kierownik Działu Analiz i Pomiarów Reaktorowych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych oraz Paweł Gajda, Wydział Energetyki i Paliw w Akademii Górniczo-Hutniczej.