fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Marek Rotkiewicz

Kadry

Rekompensatą wolne i pensja za nadgodziny

Jeśli pracownik zatrudniony w systemie równoważnym pracował w dniu dla niego wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, należy mu się dzień wolny w...

Kadry

Wystarczy wydać samo świadectwo pracy

Informacji o okresie przechowywania dokumentacji nie trzeba sporządzać dla pracownika, z którym kończący się właśnie stosunek pracy został nawiązany przed 2019 rokiem.

Kadry

Po zatarciu kary nowa numeracja akt

Gdy fakt nałożenia kary porządkowej odchodzi w niepamięć, pracodawca musi usunąć o niej informacje z akt pracownika i przenumerować dokumenty dotyczące pozostałych kar.

Kadry

Stawki delegacyjne mogą być wyższe

Pracodawca spoza sfery budżetowej może wypłacać świadczenia z tytułu podróży służbowej wyższe od wskazanych w rozporządzeniu delegacyjnym. Jednak od nadwyżki musi wówczas...

Kadry

Jeden zakład pracy, a kilka pór nocnych

Ten sam przedział godzin obejmujący porę nocną dla wszystkich pracowników często nie sprawdza się w firmie, która stosuje np. różne rozkłady czasu pracy czy pracę zmianową.

Kadry

Ekwiwalent nawet za dzień zatrudnienia

Urlop wypoczynkowy przysługuje również za miesiąc, w którym pracownik pozostawał w stosunku pracy tylko przez dzień. Nie ma przy tym znaczenia, czy był on roboczy, czy wolny od...

REKLAMA
Example Alt
eWydanie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA