fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Marek Rotkiewicz

Kadry

Rekompensatą wolne i pensja za nadgodziny

Jeśli pracownik zatrudniony w systemie równoważnym pracował w dniu dla niego wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, należy mu się dzień wolny w...

Kadry

Wystarczy wydać samo świadectwo pracy

Informacji o okresie przechowywania dokumentacji nie trzeba sporządzać dla pracownika, z którym kończący się właśnie stosunek pracy został nawiązany przed 2019 rokiem.

Kadry

Po zatarciu kary nowa numeracja akt

Gdy fakt nałożenia kary porządkowej odchodzi w niepamięć, pracodawca musi usunąć o niej informacje z akt pracownika i przenumerować dokumenty dotyczące pozostałych kar.

Kadry

Stawki delegacyjne mogą być wyższe

Pracodawca spoza sfery budżetowej może wypłacać świadczenia z tytułu podróży służbowej wyższe od wskazanych w rozporządzeniu delegacyjnym. Jednak od nadwyżki musi wówczas...

Kadry

Jeden zakład pracy, a kilka pór nocnych

Ten sam przedział godzin obejmujący porę nocną dla wszystkich pracowników często nie sprawdza się w firmie, która stosuje np. różne rozkłady czasu pracy czy pracę zmianową.

Kadry

Ekwiwalent nawet za dzień zatrudnienia

Urlop wypoczynkowy przysługuje również za miesiąc, w którym pracownik pozostawał w stosunku pracy tylko przez dzień. Nie ma przy tym znaczenia, czy był on roboczy, czy wolny od...

Kadry

Groźne puste pola w świadectwie pracy

Podsumowując okres zatrudnienia pracodawca musi podać te informacje, które dotyczą pracownika. Jednak pozostawione puste miejsca często są interpretowane jako niewypełnione...

REKLAMA
Example Alt
eWydanie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA