Marek Rotkiewicz

Kadry

Koniec umowy choćby w święto

Przy ustalaniu okresów zatrudnienia pracowniczego terminy liczy się w sposób potoczny. Data ustania stosunku pracy może przy tym wypaść również w dzień wolny od pracy.

Kadry

Posiłek profilaktyczny nie obniża diety

Świadczenia związane z delegacją oraz z warunkami wykonywania pracy są od siebie niezależne. Zatem obiad zapewniony w zakresie obowiązków bhp nie skutkuje zmniejszeniem diety.

Płace

Bez odprawy na odchodne

Zła sytuacja finansowa pracodawcy może skutkować obniżką pensji pracowników lub zwolnieniami. Nie zawsze jednak wypowiadanie umów wiąże się z obowiązkiem wypłaty odpraw.

Kadry

Niedziela w handlu zgodna z kalendarzem

Od marca przedział czasowy niedzieli i święta w placówkach handlowych będzie wyznaczała wyłącznie doba kalendarzowa. Kodeksowe definicje tych dni nie będą już miały zastosowania.

Kadry

Kalendarz nie wyznacza święta w grafiku

Aby określić, czy pracownik wykonywał pracę w niedzielę lub święto, trzeba zacząć od ustalenia przedziału czasowego tych dni. Jeśli pracodawca nie wprowadził własnych zasad w...

Kadry

Wyjazd na szkolenie z prawem do diet

Jeśli pracodawca jednostronnie narzuci podwładnemu konieczność udziału w szkoleniu odbywającym się w innej miejscowości, należy to kwalifikować jako delegację, a nie podnoszenie...

Kadry

Kto dostanie wolne za pracę 6 stycznia

Święto Trzech Króli, które przypada w sobotę, obniży wymiar czasu pracy wszystkim pracownikom, bez względu na etat. Natomiast dodatkowy dzień wolny z tego tytułu dostaną tylko...

Kadry

Dodatkowe zadania pracowników to nie dyżur

Zobowiązanie pracowników, aby wykonywali zadania poza godzinami pracy, to przydzielenie im dodatkowych obowiązków, a nie wyznaczenie do pełnienia dyżurów.

Dodatkowe zadania pracowników to nie dyżur

Kadry

Szef nie zablokuje przerwania wychowawczego

Pracodawcę wiąże wniosek rodzica o wcześniejszy powrót do pracy z urlopu, złożony z odpowiednim wyprzedzeniem. Ciąża ani choroba nie ograniczają możliwości skorzystania przez...

Kadry

Plan pracy z intensywną połową grudnia

Jeśli pracodawca ma taką potrzebę, a przepisy wewnętrzne tego nie blokują, w harmonogramach na najbliższy miesiąc może przewidzieć bardzo nierównomierny rozkład pracy. Musi...

Kadry

Nadgodziny nie mogą być regularne

Tylko szczególne potrzeby pracodawcy uzasadniają zlecanie podwładnym pracy nadliczbowej. Taką potrzebą nie jest cykliczne zapotrzebowanie na dodatkową pracę, choćby w...

Kadry

Lektor na zleceniu

Prelegent może prowadzić wykłady na podstawie umowy o świadczenie usług. Oznaczenie w kontrakcie, gdzie i kiedy mają się one odbywać, nie przesądza jeszcze o tym, że strony...

Kadry

Czas choroby nie wydłuży ochrony etatu

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość ochrony w przypadku nieobecności spowodowanej niezdolnością do pracy, nie zalicza się okresu absencji chorobowej.

Kadry

Komu należy się wolne za 11 listopada

Święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy także osób zatrudnionych na część etatu. Nie zawsze trzeba im jednak udzielać w zamian innego dnia...

Kadry

Etat dla stażysty dopiero po badaniach

Zwolnienie ze skierowania nowo zatrudnianej osoby na wstępne badania lekarskie dotyczy sytuacji, gdy stosunek pracy zostaje nawiązany po ustaniu wcześniejszego stosunku pracy....

Kadry

Prywatne wolne to nie opieka nad dzieckiem

Jeżeli pracownik wnosił o możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia osobistych spraw, proponując termin jego odpracowania, nie może później żądać przekwalifikowania tego...

Kadry

Okresy pracy i nauki a staż urlopowy

Jeśli pracownik uczęszczał do szkoły w czasie zatrudnienia, do stażu urlopowego wlicza mu się albo okres nauki, albo okres pracy. Nie wolno ich dublować.

Example Alt
eWydanie