Aleksander Kuźniar

Koronawirus: Jeden okres rozliczeniowy, a wiele możliwości

Im dłuższy okres rozliczeniowy, tym większa elastyczność w organizowaniu pracy pracowników. W czasie epidemii wydłużenie okresu rozliczeniowego może nawet zapobiec kłopotom finansowym firmy.

Ewidencja czasu pracy w dobie epidemii koronawirusa

W okresie pandemii mamy do czynienia z pracą zdalną, przestojami w firmie lub pracą w niższym niż zaplanowany wymiarze. Trzeba je odpowiednio uwzględnić w prowadzonej ewidencji czasu pracy.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników: mniejszy etat to niekoniecznie krótsza praca

Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownikom, do których pensji pracodawca chce uzyskać dofinansowanie, nie musi oznaczać zmniejszenia im liczby godzin pracy w najbliższych miesiącach. Nadal kluczowy jest tu okres rozliczeniowy.

Zakaz handlu w niedziele a grafiki pracy

Zamknięcie sklepów w niektóre dni wiąże się z koniecznością rozplanowania niedopracowanych godzin.

Za złamanie zasady pięciodniowego tygodnia pracy szefowi grozi grzywna

Dnia wolnego za aktywność w innym dniu bez zadań trzeba udzielić etatowcowi do końca tego samego okresu rozliczeniowego. Wyjątek dotyczy pracowników instytucji kultury. Oni mogą to połączyć z urlopem wypoczynkowym.

Pułapki przy układaniu grafików pracy w 2015 r.

W tegorocznych grafikach trzeba uważać na miesiące zaczynające się w niedzielę, gdy jest ona jednocześnie początkiem okresu rozliczeniowego. Planując wówczas pracę w sobotę, pracodawca naruszy przepisy o odpoczynku tygodniowym.

Czas pracy w instytucjach kultury bardziej elastycznie

Pracownikowi muzeum czy teatru nie trzeba zapewniać przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym. Ale jeśli po jego zakończeniu złoży wniosek urlopowy, w pierwszej kolejności trzeba oddać mu wolne za pracę w innych dniach wolnych wynikających z pięciodniowego tygodnia pracy.

Czas pracy w święta: przedłużony weekend musi wynikać z grafiku

Listopadowe święto przypadające w sobotę uprawnia pracowników do dodatkowego dnia wolnego. Trzeba go zaplanować w grafikach osobom zatrudnionym w systemie innym niż podstawowy. Podwładny, który w wyznaczonym dniu wolnym będzie chory, nie odbierze go w innym terminie.

Zwolnienia lekarskie namieszają w grafiku pracy

Zwolnienia lekarskie pracowników nie tylko dezorganizują pracę w firmie, ale też wpływają na planowanie i rozliczanie czasu pracy. Niejednokrotnie szef musi wtedy nanieść zmiany ?w ustalonych harmonogramach i wypłacić pensję za godziny nadliczbowe.

Praca poza godzinami z grafiku jest zawsze nadliczbowa

Praca poza rozpiską w grafiku jest zawsze nadliczbowa. Jednak od zaplanowanej w nim liczby godzin zależy, czy dojdzie do przekroczenia dobowej czy też przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.