Łukasz Blichewicz

Obligacje nadal bezpieczną przystanią. Jakie są alternatywy?

Papiery dłużne, w tym obligacje ciągle traktowane są jak bezpieczna przystań. Jednak dynamiczne zmiany w polityce NBP, a także obecne trendy rynkowe mocno podważają pozycję zarówno krótko-, jak i długoterminówek. Na wahaniach wartości obligacji zyskują fundusze. Czy właśnie te instrumenty będą szansą dla inwestorów indywidualnych oraz MŚP?

Czy polskie małe i średnie firmy podążą drogą amerykańskich?

Małe i średnie przedsiębiorstwa za oceanem ratują amerykańską gospodarkę i pozwalają jej wyjść z kryzysu suchą stopą. Podobne ożywienie widać też w Polsce, głównie dzięki nowym biznesom, na które łakomym wzrokiem patrzą rodzimi inwestorzy.

E-commerce – to nie koniec ekspansji. Trwa boom e-sklepów

Klienci przyzwyczaili się do zakupów online, a przedsiębiorcy startują z kolejnymi projektami. Tylko od marca do końca ubiegłego roku zadebiutowało ok. 11 tys. nowych sklepów online. Do tego 72 proc. polskich internautów to aktywni e-klienci.

Firmy jednoosobowe – ich sytuacja nie napawa optymizmem

Aktualna rzeczywistość to z jednej strony przerwa w działalności firm, a z drugiej upadłości. Pierwsze miesiące nowego roku nie napawają optymizmem, ale…

“J-Startup” – czas na polski odpowiednik

Chodzi o to, aby państwo i sektor prywatny działali w ramię w ramię na rzecz rozwoju młodych biznesów. Przykład to japoński program „J-Startup”.

2021 będzie rokiem produktywności. Za sprawą…

Możliwość zastąpienia pracy całych działów przez automatyczne oprogramowanie oznacza, że prawdopodobnie w przyszłości jedno- lub kilkuosobowe firmy będą w stanie pełnić wszystkie funkcje dzisiejszych większych przedsiębiorstw.

Model myśliwego i farmera – sprzedawaj tak jak start-upy

Pandemia wciąż zmusza wiele organizacji do redukcji kosztów. Cięcia te mogą jednak przynieść kolejne problemy, szczególnie w sytuacji, gdy oszczędności dotyczą działu handlowego. Co zrobić, aby reorganizując dział sprzedaży nie pozbawić się dochodów w przyszłości?

FinTech dla małych i średnich przedsiębiorstw

Rozwój małych i średnich firm jest coraz częściej uzależniony od umiejętności stosowania przez nie nowoczesnych narzędzi finansowych.

Ryzyko walutowe w eksporcie – jak się zabezpieczyć?

Liczba powiązań polskiej gospodarki z zagranicą w ostatnich latach wzrasta w ogromnym tempie, a zagraniczni kontrahenci bardzo rzadko rozliczają się z polskimi firmami używając złotego. Tymczasem polskie małe i średnie przedsiębiorstwa często nie mają odpowiedniej wiedzy ani kadr, aby unikać ryzyka walutowego.

Jak pandemia zmieni branżę nowych technologii

Branża technologiczna powinna się skupić na tym, co od zawsze robi najlepiej. Czyli na coraz bardziej efektywnym zastępowaniu pracy człowieka przez maszyny.