Tomasz Król

Zasądzone kwoty są kosztem pomimo skargi kasacyjnej

Zdaniem fiskusa wniesienie skargi kasacyjnej od prawomocnego wyroku sądu apelacyjnego przesuwa moment zaliczenia kwot zasądzonych przez sąd do kosztów aż do rozpatrzenia skargi przez SN. Nie zgadza się z tym NSA.

Umowa szpitala z ministerstwem jest podstawą korekty kosztów

Refundacja otrzymana po zakupie środków trwałych wymaga skorygowania kosztów. Błędem jest powiązanie momentu, w którym należy ją zrobić, z wpływem pieniędzy na konto podatnika.

Koronawirus wpłynął na rozliczanie odpisów na zfśs

W 2020 r. przedsiębiorcy wpłacający na zakładowy fundusz kwoty powyżej ustawowego limitu powinni skorygować in minus koszty uzyskania przychodu.

Lekarz na podatku liniowym może być kierownikiem przychodni

Medyk ma prawo oferować swoje usługi dla przychodni albo szpitala, rozliczać dochody według 19-proc. stawki i jednocześnie pracować dla tej placówki na stanowisku kierowniczym.

Programista nie odliczy wydatków na odzież i prawo jazdy na motor

Fiskus nie zgadza się na zakwalifikowanie do kosztów branych pod uwagę przy preferencyjnym opodatkowaniu 5-proc. stawką PIT wydatków na specjalne ubrania i buty dla motocyklistów i na uprawnienia do kierowania takim jednośladem.

Koronawirus: fiskus wydał interpretacje w sprawie subwencji finansowej

Podatnik rozliczy wydatki sfinansowane dzięki subwencji finansowej, jeśli spełnione są przesłanki zaliczania ich do kosztów. W momencie przyznania i wypłaty tych środków nie powstaje przychód.

Czy wadliwe stawki VAT w kasie fiskalnej są podstawą korekty

Zwrot zapłaconego podatku na rzecz przedsiębiorcy, który nie poniósł jego ekonomicznego ciężaru, oznaczałby nieuzasadnione przysporzenie Skarbu Państwa na jego rzecz. Prowadziłby więc do bezpodstawnego wzbogacenia.

Dobrowolny zakup kasy online a prawo do ulgi

Podatnicy, którzy nie są ustawowo zobowiązani do wymiany kas fiskalnych z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na urządzenia online w latach 2020 - 2021, ale robią to z własnej inicjatywy, nie mogą odliczyć 700 zł.

Dofinansowanie do karty Multisport jest zwolnione z PIT

Dyrektor KIS potwierdził, że pracownicy otrzymujący z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dopłatę do 1000 zł rocznie do karty dającej nielimitowany dostęp do usług sportowo-rekreacyjnych, nie płacą podatku dochodowego.

Podatek liniowy: ile razy trzeba składać oświadczenie o wyborze

Zdaniem fiskusa, gdy przedsiębiorca świadczył usługi dla byłego pracodawcy i z tego powodu utracił prawo do liniowej stawki PIT, powinien w następnym roku powtórzyć oświadczenie o zamiarze korzystania z tego sposobu rozliczeń.