Maciej Kowalski

Czy związek zawodowy zablokuje dyscyplinarkę dla pracownika

Planując zwolnienie w trybie natychmiastowym pracownika chronionego przez organizację związkową, pracodawca musi zwrócić się do niej o opinię w tej sprawie. Nie jest ona jednak dla pracodawcy wiążąca.

Zwolnienie dyscyplinarne – ograniczenia czasowe

Zwolnienie dyscyplinarne – w przypadku takiego trybu rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem trzeba dochować konkretnych terminów.