Ewa Konderak

Due diligence - dbasz o bezpieczeństwo inwestycji? Przeprowadź to badanie

Przedsiębiorstwo, które planuje ulokować środki czy to w nieruchomość, czy w zakup innej firmy powinno podjęcie decyzji poprzedzić analizą due diligence. To swoisty zawór bezpieczeństwa dla inwestora.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) – jakie zmiany zaszły ostatnio?

Wprowadzona w połowie 2020 roku nowa matryca stawek VAT wprowadziła pewne zmiany w klasyfikacji oraz oznaczeniach dla towarów i usług. Dla tych pierwszych obowiązująca jest nomenklatura CN, dla drugich PKWiU 2015.

Zmiana formy prawnej spółki – czy przekształcając trzeba zapłacić podatek VAT?

Czy przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną spowoduje konieczność rozliczenia podatku VAT od takiej czynności? Odpowiedź znajdziemy w interpretacji podatkowej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Ubezpieczenie dla członka zarządu może być kosztem

Tylko ochronna część ubezpieczenia na rzecz członka zarządu opłacona przez firmę będzie mogła być kosztem uzyskania przychodu. Część inwestycyjna nie spełnia warunków zaliczenia jej do kosztów – uważa skarbówka.

Napiwki w granicach limitu bez podatku

Przedsiębiorca, który będzie otrzymywał napiwki, a także wirtualne kartki świąteczne skorzysta ze zwolnienia z podatku od darowizn. Konieczne będzie jednak spełnienie pewnych warunków.

Rezydencja podatkowa w Polsce to opcja specjalnego podatku

Podatnicy, zwłaszcza przedsiębiorcy, którzy zdecydują się przenieść swoją rezydencję do Polski dostaną specjalny sposób opodatkowania. Ma on być na tyle atrakcyjny, aby jak największa grupa firm lokowała swój biznes w Polsce.

Akcje – zakup z nową preferencją. Tak przewiduje Polski Ład

Przedsiębiorcy, którzy będą rozwijać biznes poprzez nabycie akcji spółek czy to polskich czy zagranicznych dostaną specjalną ulgę podatkową.

Ryczałt ma zyskać na atrakcyjności, a karta podatkowa stracić

Ministerstwo Finansów chce obniżyć część stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, aby ta forma opodatkowania zyskała na popularności. Z kolei już 1 stycznia 2022 r. nowi podatnicy nie będą mogli wybrać opodatkowania kartą podatkową.

WHT – jest szansa na uporządkowanie przepisów o WHT

Ministerstwo Finansów zaplanowało zmiany w przepisach dotyczących podatku u źródła – WHT. Regulacje zostaną ograniczone i złagodzone – wynika z projektu nowelizacji.

Ministerstwo Finansów odpuszcza podatek od umorzonych kwot z tarczy PFR

Przedsiębiorcy, którym zostaną umorzone kwoty, otrzymane jako wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach pierwszej tarczy finansowej nie będą musieli zapłacić podatku dochodowego. Minister finansów wydał rozporządzenie, które pozwala na zaniechanie podatku w takich przypadkach.