Leszek Kołakowski

Leszek Kołakowski

Leszek Kołakowski (1927–2009) – jeden z najwybitniejszych polskich filozofów, od 1968 r. na emigracji

Kołakowski: Pytania, które nie dają się uśmiercić

Jak odpowiedzieć na pytanie Piłata? Ja na nie, oczywiście, nie odpowiem. Na to pytanie nie odpowiedział, jak wiemy, również Jezus.