Andrzej Kassenberg

Krajowy Plan Odbudowy nie do poprawy, ale do istotnej zmiany

W marcu br. odbyło się szereg wysłuchań dotyczących Krajowego Planu Odbudowy (KPO) obejmujących gospodarkę, zdrowie, cyfryzację, energetykę i transport. Wzięło w nich udział setki osób reprezentujących społeczeństwo obywatelskie. Organizacje samorządowe, przedstawiciele biznesu, organizacje zajmujące się kwestiami społecznymi i ekologicznymi, jak i także przedstawiciele rządu centralnego, regionalnego i lokalnego oraz zwykli obywatele. Taka forma partycypacji spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem mimo trudności natury technicznej, które udało się sprawnie pokonać. Gratulacje dla organizatorów oraz administracji rządowej za ten eksperyment.

Polska energetyko nie tędy droga

Ukazały się dwa dokumenty projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 roku (PEP 2040) oraz projekt Krajowego planu energii i klimatu do 2030 r. (KPEiK 2030), co to oznacza dla Polski dzisiaj i w perspektywie połowy XXI w.

Negawaty, czyli oszczędzajmy, zamiast budować bloki

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku nie uwzględnia światowych trendów.