fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ryszard Sadlik

Kadry

Za winnego strat nie zawsze odpowie szef

Szkoda wyrządzona przez pracownika osobie trzeciej zwykle obciąża pracodawcę. Nie jest tak jednak, jeśli doszło do niej w czasie, gdy sprawca nie zajmował się swoimi obowiązkami.

Kadry

Zadań nie można wyznaczać na bieżąco

W zadaniowym czasie pracy określone do wykonywania czynności muszą mieć charakter skonkretyzowany, zamknięty i powtarzający się. Szef nie może ustalać obowiązków doraźnie.

Płace

Obniżka pensji dopiero po konsultacji

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy dotyczące pracownika korzystającego z ochrony związkowej musi poprzedzać konsultacja związkowa, gdy dotyczy to osoby...

Kadry

Bez zachowania tożsamości nie ma przejęcia

Jeśli działalność firmy nie może odbywać się z pominięciem infrastruktury mającej majątkowy charakter, to sam transfer części jego zadań nie wystarczy do stwierdzenia, że doszło...

Kadry

Szef ma miesiąc na dyscyplinarkę

Termin na zwolnienie natychmiastowe z winy pracownika biegnie od momentu, gdy o nagannym zachowaniu podwładnego dowiedział się ten jego przełożony, który ma prawo rozwiązać z...

REKLAMA
Example Alt
eWydanie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA