Ryszard Sadlik

ZUS

Wcześniejsza emerytura bez świadectwa pracy

Brak dokumentu poświadczającego pracę w warunkach szczególnych nie przeszkodzi w uzyskaniu emerytury w obniżonym wieku. Ubezpieczony musi jednak wykazać, że wykonywał ją na...

Kadry

Pominięcie związku może się zemścić

Jeśli pracodawca nie przeprowadzi konsultacji z organizacją związkową, mimo że była ona konieczna, przegra ze zwolnionym pracownikiem w sądzie. Tak samo będzie, gdy nie odczeka...

Kadry

Zwolnienie z pracy koniecznie na piśmie

Jeśli pracodawca zaniedba zachowania pisemnej formy rozwiązania umowy o pracę, sąd uzna je za wadliwe. Przywróci wówczas zwolnionego do pracy lub zasądzi na jego rzecz...

Kadry

Częste absencje uzasadnią zwolnienie

Powtarzające się i długotrwałe nieobecności pracownika z powodu choroby mogą być przyczyną wypowiedzenia umowy, jeśli dezorganizuje to pracę firmy i zagraża jej interesom. W...

Kadry

Podstawa składek niższa o diety

Jeśli pracownicy faktycznie nie byli w podróży służbowej, a stale wykonywali pracę za granicą, od wypłaconych im kosztów delegacji trzeba opłacić składki. Ich podstawę wolno...

Kadry

Sprawca naruszenia bywa bezkarny

Szef ma trzy miesiące na wymierzenie pracownikowi kary porządkowej. Nieobecność podwładnego przez ten okres uniemożliwia nałożenie tej sankcji.

Kadry

Związkowiec bez gwarancji powrotu na etat

Gdy zwolniony działacz związkowy, który był objęty szczególną ochroną, żąda przywrócenia do pracy, sąd co do zasady jest związany tym roszczeniem. Może go jednak nie uwzględnić...

Kadry

Ochrona rodziców nie jest bezwzględna

REDUKCJE | Pracownik, który korzystał z urlopu dla rodziców, ma gwarantowany powrót do firmy na to samo lub równorzędne stanowisko. Jeśli jednak nie jest to możliwe, a nie można...

Kadry

Członek zarządu straci funkcję z etatem

Rada nadzorcza spółki z o.o., choć nie jest przełożonym członka jej zarządu, może go zwolnić. W tym celu musi jednak odwołać go z funkcji i rozwiązać z nim umowę na mocy jednej...

Kadry

Błędne świadectwo trzeba poprawić

Sprostowanie wadliwego świadectwa pracy to obowiązek, a nie dobra wola pracodawcy. Jeśli bezzasadnie odmówi, może ponieść odpowiedzialność nie tylko na podstawie przepisów prawa...

Example Alt
eWydanie