fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ryszard Sadlik

Płace

Obniżka pensji możliwa mimo ochrony

Ciąża, wiek przedemerytalny czy działalność związkowa znacznie ograniczają pracodawcy prawo do jednostronnej zmiany warunków zatrudnienia. Nie jest to jednak zupełnie wykluczone.

Kadry

Za winnego strat nie zawsze odpowie szef

Szkoda wyrządzona przez pracownika osobie trzeciej zwykle obciąża pracodawcę. Nie jest tak jednak, jeśli doszło do niej w czasie, gdy sprawca nie zajmował się swoimi obowiązkami.

Kadry

Zadań nie można wyznaczać na bieżąco

W zadaniowym czasie pracy określone do wykonywania czynności muszą mieć charakter skonkretyzowany, zamknięty i powtarzający się. Szef nie może ustalać obowiązków doraźnie.

Płace

Obniżka pensji dopiero po konsultacji

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy dotyczące pracownika korzystającego z ochrony związkowej musi poprzedzać konsultacja związkowa, gdy dotyczy to osoby...

Kadry

Bez zachowania tożsamości nie ma przejęcia

Jeśli działalność firmy nie może odbywać się z pominięciem infrastruktury mającej majątkowy charakter, to sam transfer części jego zadań nie wystarczy do stwierdzenia, że doszło...

REKLAMA
Example Alt
eWydanie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA