Tomasz Kamiński

Tarcza finansowa 2.0: firmy nadal czekają na pieniądze

Trzecia fala pandemii przyniosła zaostrzenie restrykcji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w wielu obszarach gospodarki. Tymczasem wielu przedsiębiorców wciąż nie może doczekać się wsparcia w ramach tzw. Tarczy Finansowej 2.0, która, co warto przypomnieć, miała stanowić zabezpieczenie płynności finansowej przedsiębiorstw oraz ochronę miejsc pracy związku z drugą falą pandemii koronawirusa, z jesieni ubiegłego roku.

Tarcza 7.0 już obowiązuje. Co oznacza dla firm?

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów rozszerza możliwość korzystania z instrumentów wsparcia przedsiębiorców w zakresie: świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, świadczenia postojowego, dotacji od starosty oraz zwolnienia ze składek ZUS.

Tarcza finansowa 2.0 – kto i jak może sięgnąć po subwencję?

Tarcza finansowa 2.0 to wsparcie finansowe z Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm w okresie pandemii.

Koronawirus: rozprawa online jako mus?

Obecne brzmienie przepisu wyklucza możliwość przeprowadzania rozpraw w tradycyjny sposób.

Jak zachować płynność finansową – wskazówki dla przedsiębiorców w czasie epidemii koronawirusa

Sytuacja wywołana epidemią wirusa SARS-CoV-2 wymaga opracowania przez przedsiębiorców strategii działania, która pozwoli na przetrwanie trudnego okresu, zapewniając ciągłość działania firmy w jego trakcie oraz po zakończeniu stanu epidemii.

Firma może zwrócić pieniądze czy rzecz, ale nie świadczenie

Prawo odstąpienia jest zastrzeżeniem umownym umożliwiającym obu lub jednej ze stron rozwiązanie łączącej ich umowy. Stosownie do art. 395 kodeksu cywilnego, strona korzystająca z prawa odstąpienia zwalnia się z wykonania swoich obowiązków poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie.

Spółki: Zgoda na powołanie zamiast wzoru podpisu

Wzory podpisów uwierzytelniane były notarialnie, co wiązało się z dodatkowymi kosztami dla spółek. Dziś już tak nie jest.