Jan Kalicki

Zaświadczenia o zarobkach emerytów i rencistów trzeba wystawić do końca lutego

Z osiąganego przychodu muszą się rozliczyć w ZUS osoby pobierające emerytury i renty, które w 2016 r. pracowały m.in. na etacie, zleceniu czy prowadziły działalność. Co do zasady znaczenie ma tu przychód podlegający oskładkowaniu, ale nie jest to regułą.

Zaświadczenia o zarobkach emerytów i rencistów: nie każdy przychód trzeba wykazać

Na prawo do świadczenia nie wpływają przychody ze źródła, które nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych. Gdy zaś to źródło stanowi tytuł do ubezpieczeń, to zarobki trzeba uwzględnić, choćby były zwolnione ze składek.

Zaświadczenia o zarobkach emerytów i rencistów a informacja o podjęciu działalności zarobkowej

Oświadczenie emeryta/rencisty, że podjął działalność zarobkową, to dla ZUS jedynie źródło wiedzy, czy wypłacać mu świadczenie na bieżąco i w jakiej wysokości. Nie zwalnia ono z obowiązku rozliczenia się z ubiegłorocznych zarobków.

Nauczyciele: wygaśnięcie umowy o pracę zapewnia świadczenie kompensacyjne

Nauczyciele, którzy odeszli z pracy w szkole wskutek tego, że wygasła terminowa umowa o pracę, dostaną świadczenie kompensacyjne.

Waloryzacja emerytur i rent w 2016 r. tylko o kilka złotych

Emeryci, renciści i osoby pobierające inne świadczenia z ZUS nie mogą w tym roku liczyć na wysoką podwyżkę. Jeśli pobierają minimalne świadczenia, otrzymają około 2 zł więcej, a przy średniej emeryturze lub rencie – niespełna pięciozłotowy wzrost.

Prawo do jednorazowego dodatku dla emeryta i rencisty - od czego zależy

Z emeryturą lub rentą za marzec br. ZUS wypłaci uprawnionym jednorazowy dodatek. Otrzymają go osoby, które pobierają świadczenie nie wyższe niż 2 tys. zł brutto. Nie ma natomiast znaczenia, czy i jak dużo dorabiają.

Zarobki emerytów i rencistów - rozliczenie za 2015 rok

Z osiąganego przychodu muszą się rozliczyć osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe, które w 2015 r. pracowały m.in. na etacie, zleceniu czy prowadziły działalność. Co do zasady znaczenie ma tu przychód podlegający oskładkowaniu, ale nie jest to regułą.

Rozliczenia emerytów - które przychody nie stanowią tytuły do ubezpieczeń społecznych

Na prawo do świadczenia nie wpływają przychody ze źródła, które nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych. Ale jeśli stanowi, to trzeba te zarobki uwzględnić, choćby były zwolnione ze składek.

Emeryci i renciści muszą informować ZUS ?o dorabianiu do swoich świadczeń

Oświadczenie emeryta/rencisty, że podjął działalność zarobkową, to dla ZUS jedynie źródło wiedzy, czy wypłacać świadczenie na bieżąco i w jakiej wysokości. Nie zwalnia ono z obowiązku rozliczenia się z ubiegłorocznych zarobków.

Z wnioskiem o emeryturę można trochę poczekać

Wskaźniki waloryzacji kwartalnej składek emerytalnych ogłaszane we wszystkich latach wskazują, że w każdym roku zdecydowanie najwyższy jest ten za pierwszy kwartał.