fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Joanna Kalinowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim

ZUS

Doktoranci ze składkami, ale bez zasiłku

Podjęcie nauki w szkole doktorskiej od roku akademickiego 2019/2020 stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych, w tym chorobowego. Jednak w czasie kształcenia nie będą tym osobom...

Firma

Szef nie zmusi do dmuchania w balonik

Resort pracy zgadza się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, że pracodawcy nie mają prawa samodzielnie prowadzić wyrywkowych ani prewencyjnych kontroli trzeźwości załogi.

Kadry

PPK: bez wpływu na koszty płacy

Wpłaty na pracowniczy plan kapitałowy są dla pracodawcy obowiązkowe. Mimo to nie może ich wliczać do kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych.

ZUS

ZUS też mniej potrąci na dług zleceniobiorcy

Zmiany w egzekucji prowadzonej wobec osób pracujących na zlecenie objęły tylko procedurę cywilną. Jednak analogiczna ochrona przysługuje im także przy ściąganiu długów w ramach...

Kadry

Nowa składka obniża koszty płacy

Od stycznia br. część wpłaty na Fundusz Pracy jest przekazywana na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Nie wolno jej uwzględniać w rozliczeniach z PFRON.

Kadry

Nowe wzory formularzy pracowniczych

Ministerstwo pracy opublikowało pomocnicze wzory dokumentów dostosowane do zmian przepisów obowiązujących od 4 maja br. Wśród nich są nowe kwestionariusze osobowe dla kandydata...

ZUS

Nowa wysokość składki wypadkowej

Od kwietnia br. trwa kolejny okres składkowy dla ubezpieczenia wypadkowego. Płatnicy zgłaszający w ZUS do 9 osób będą płacić składkę na to ubezpieczenie w niezmienionej wysokości.

Kadry

Niepełnosprawni: pomyłka mniej groźna

Od stycznia 2019 r. zaniżenie wpłaty składek na ZUS nie będzie oznaczało automatycznie obowiązku zwrotu wsparcia, jakie pracodawca otrzymał z PFRON. Nie ma jednak pewności, o...

Nowe prawo

ZFŚS

Odpisy socjalne do przeliczenia i korekty

Stan konta zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 31 grudnia br. powinien odpowiadać rzeczywistemu zatrudnieniu w 2018 r. Ten zaś rzadko odpowiada planom poczynionym przy...

Kadry

Za handel 12 listopada raczej bez kary

Inspekcja Pracy uznała, że w Święto Narodowe z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP obowiązywał zakaz pracy również w handlu. Jednak placówka handlowa...

Płace

Wzrosną odpisy na fundusz socjalny

W 2019 r. odpis na jednego pracownika zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy wyniesie 1229,30 zł. Będzie zatem wyższy od tegorocznego o 43,64 zł.

ZUS

Doktorat bez luki w ubezpieczeniu

Od roku akademickiego 2019/2020 doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu. Mogą też...

REKLAMA
Example Alt
eWydanie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA