fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Anna Borysewicz

Firma

Co zrobić, gdy partner traci uprawnienia

Jakie są zasady wystąpienia partnera ze spółki. Straciłem uprawnienia zawodowe, będąc partnerem w medycznej spółce partnerskiej i nie wiem co teraz zrobić – pyta pan Jan.

Firma

Można się przedwstępnie umówić

Co to jest umowa przedwstępna? Jakie elementy powinna zawierać umowa przedwstępna i kiedy należy podpisać umowę przyrzeczoną? Jakie roszczenia przysługują w razie uchylania się...

Firma

Najpierw skarga, potem odszkodowanie

Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania w...

Firma

Na czym polega nowacja

W jaki sposób można dokonać nowacji, jakie są jej przesłanki. Czy można dokonać nowacji pod warunkiem albo z zastrzeżeniem terminu – pyta pan Jerzy.

Firma

Na czym polega depozyt sądowy

- Chcę – jako dużnik – przedsiębiorcy – złożyć przedmiot świadczenia do sądowego depozytu. Jak wygląda procedura w takim przypadku – pyta pan Jan.

Firma

Lojalność stron umowy

- Sprzedałem materiały budowlane jednemu z przedsiębiorców. Sam również prowadzę firmę. Materiały wydałem (nie mam jednak na to żadnego dokumentu), a następnie wystawiłem i...

Kadry

Były aresztant wróci na etat

Pracodawca powinien ponownie zatrudnić osobę, wobec której sąd umorzył postępowanie karne z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu, o ile zgłosi się ona do firmy w...

Firma

Jakie są przesłanki skargi pauliańskiej

Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za...

REKLAMA
Example Alt
eWydanie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA