fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Anna Borysewicz

Kadry

Do sądu po zwrot służbowego laptopa

Jeżeli pracownik nie chce oddać powierzonych mu firmowych rzeczy albo już ich nie posiada, pracodawca może odzyskać ich wartość kierując sprawę na drogę sądową.

Firma

Nakaz zapłaty a brak pisemnej umowy

- Pozwany przedsiębiorca, w zarzutach od nakazu zapłaty, podniósł, że nie istnieje między nim a moją firmą stosunek zobowiązaniowy. Swoje twierdzenie oparł na tym, że nie...

Firma

Jaki wpis na listę wierzytelności

Wierzyciel, z jednej strony zakwestionował wzajemną należność upadłego, z drugiej zaś, z ostrożności, podniósł zarzut potrącenia obu wierzytelności. Czy jego należność podlega...

Wiadomości

Uprawnienie do odbioru korespondencji

- Bank przesłał pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytu na mój adres zamieszkania (inny niż adres do korespondencji wskazany w umowie). Odebrała je konkubina. W tym...

Wiadomości

Uprawnienie do odbioru korespondencji

- Bank przesłał pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytu na mój adres zamieszkania (inny niż adres do korespondencji wskazany w umowie). Odebrała je konkubina. W tym...

Wiadomości

Uprawnienie do odbioru korespondencji

- Bank przesłał pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytu na mój adres zamieszkania (inny niż adres do korespondencji wskazany w umowie). Odebrała je konkubina. W tym...

Firma

Co zrobić, gdy partner traci uprawnienia

Jakie są zasady wystąpienia partnera ze spółki. Straciłem uprawnienia zawodowe, będąc partnerem w medycznej spółce partnerskiej i nie wiem co teraz zrobić – pyta pan Jan.

Firma

Można się przedwstępnie umówić

Co to jest umowa przedwstępna? Jakie elementy powinna zawierać umowa przedwstępna i kiedy należy podpisać umowę przyrzeczoną? Jakie roszczenia przysługują w razie uchylania się...

Firma

Najpierw skarga, potem odszkodowanie

Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania w...

Firma

Na czym polega nowacja

W jaki sposób można dokonać nowacji, jakie są jej przesłanki. Czy można dokonać nowacji pod warunkiem albo z zastrzeżeniem terminu – pyta pan Jerzy.

REKLAMA
Example Alt
e-Wydanie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA