fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Anna Borysewicz

Firma

Na czym polega nowacja

W jaki sposób można dokonać nowacji, jakie są jej przesłanki. Czy można dokonać nowacji pod warunkiem albo z zastrzeżeniem terminu – pyta pan Jerzy.

Firma

Na czym polega depozyt sądowy

- Chcę – jako dużnik – przedsiębiorcy – złożyć przedmiot świadczenia do sądowego depozytu. Jak wygląda procedura w takim przypadku – pyta pan Jan.

Firma

Lojalność stron umowy

- Sprzedałem materiały budowlane jednemu z przedsiębiorców. Sam również prowadzę firmę. Materiały wydałem (nie mam jednak na to żadnego dokumentu), a następnie wystawiłem i...

Kadry

Były aresztant wróci na etat

Pracodawca powinien ponownie zatrudnić osobę, wobec której sąd umorzył postępowanie karne z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu, o ile zgłosi się ona do firmy w...

Firma

Jakie są przesłanki skargi pauliańskiej

Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za...

Firma

Na czym polega potrącenie wierzytelności

Jakie są przesłanki potrącenia i jaki jest jego skutek? Jak w praktyce można dokonać potrącenia? Czy są jakieś wierzytelności, które nie mogą być przedmiotem kompensacji – pyta...

Firma

Na czym polega solidarność wierzycieli

Solidarność wierzycieli, czyli czynna polega na tym, że kilku z nich może być uprawnionych w ten sposób, że dłużnik fakultatywnie spełnia całe świadczenie do rąk jednego z nich,...

Firma

Co w nazwie firmy spółki komandytowej

Jak powinna być skonstruowana firma spółki komandytowej? Czy skrót firmy sp.k. podlega zgłoszeniu do KRS? Jaki jest skutek umieszczenia w firmie sp.k. nazwy bądź nazwiska...

Firma

Wycofałem pozew, co z opłatą sądową?

Wytoczyłem powództwo o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym. E-sąd przekazał sprawę do sądu właściwości ogólnej. Przed wysłaniem pozwanemu odpisu pozwu cofnąłem...

Prawo dla Ciebie

Kto płaci za auto zastępcze

Mój ubezpieczyciel pokrył koszty najmu auta zastępczego w ramach ubezpieczenia assistance, ponieważ samochód (moja własność) został uszkodzony. Sprawca szkody został zaś ukarany...

Firma

W czym pomoże księga udziałów

Jaką rolę pełni w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością księga udziałów, do czego się ona przydaje i czemu generalnie powinna służyć. Czy jest niezbędna w spółce – pyta pani...

Kadry

E-rozmowy pracowników pod kontrolą

Pracodawca może monitorować służbową pocztę elektroniczną podwładnych m.in. w celu kontroli wykorzystania czasu pracy. Musi jednak z odpowiednim wyprzedzeniem ujawnić taki...

Firma

Prawie wszystko o spółce partnerskiej

Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera...

Kadry

Nadgodziny - jak udowodnić w sądzie

Brak prowadzenia ewidencji czasu pracy nie przesądza o tym, że pracownik uzyska w sądzie wynagrodzenie za pracę nadliczbową ustalone na podstawie własnego rejestru godzin...

REKLAMA
Example Alt
eWydanie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA