fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Anna Borysewicz

Firma

Jaki wpis na listę wierzytelności

Wierzyciel, z jednej strony zakwestionował wzajemną należność upadłego, z drugiej zaś, z ostrożności, podniósł zarzut potrącenia obu wierzytelności. Czy jego należność podlega...

Wiadomości

Uprawnienie do odbioru korespondencji

- Bank przesłał pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytu na mój adres zamieszkania (inny niż adres do korespondencji wskazany w umowie). Odebrała je konkubina. W tym...

Wiadomości

Uprawnienie do odbioru korespondencji

- Bank przesłał pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytu na mój adres zamieszkania (inny niż adres do korespondencji wskazany w umowie). Odebrała je konkubina. W tym...

Wiadomości

Uprawnienie do odbioru korespondencji

- Bank przesłał pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytu na mój adres zamieszkania (inny niż adres do korespondencji wskazany w umowie). Odebrała je konkubina. W tym...

Firma

Co zrobić, gdy partner traci uprawnienia

Jakie są zasady wystąpienia partnera ze spółki. Straciłem uprawnienia zawodowe, będąc partnerem w medycznej spółce partnerskiej i nie wiem co teraz zrobić – pyta pan Jan.

Firma

Można się przedwstępnie umówić

Co to jest umowa przedwstępna? Jakie elementy powinna zawierać umowa przedwstępna i kiedy należy podpisać umowę przyrzeczoną? Jakie roszczenia przysługują w razie uchylania się...

Firma

Najpierw skarga, potem odszkodowanie

Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania w...

Firma

Na czym polega nowacja

W jaki sposób można dokonać nowacji, jakie są jej przesłanki. Czy można dokonać nowacji pod warunkiem albo z zastrzeżeniem terminu – pyta pan Jerzy.

Firma

Na czym polega depozyt sądowy

- Chcę – jako dużnik – przedsiębiorcy – złożyć przedmiot świadczenia do sądowego depozytu. Jak wygląda procedura w takim przypadku – pyta pan Jan.

REKLAMA
Example Alt
eWydanie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA