Piotr Grimm

Ulga B+R. Co można zyskać i jak skorzystać?

Ulga badawczo–rozwojowa na stałe zagościła w naszym porządku prawnym. Praktyka pokazała jednak, że przepisy jej dotyczące przysparzają mnóstwo problemów interpretacyjnych, prowadzących do licznych sporów z organami publicznymi.