Mariusz Grajda

Firmy handlowe bardzo źle znoszą kryzys

Zgodnie z opublikowanym w lutym raportem br. firmy doradczej MGW CCG, ponad jedna piąta wszystkich otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych w 2020 r. dotyczyła firm z branży handlu hurtowego i detalicznego. Pozostałe najbardziej narażone branże to: rolnictwo, przetwórstwo przemysłowe i budownictwo.

Restrukturyzacja – coraz mniej czasu dla MŚP

Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu to narzędzie restrukturyzacyjne wprowadzone przez jedną z ustaw tzw. tarczy antykryzysowej. Jest ono bardzo dobrze dostosowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw MŚP.