Anna Zając

Skorzystanie z ulgi na sponsoring zależy od przeznaczenia zysku

W odniesieniu do ulgi na sponsoring istotne jest to, aby zysk wypracowany ewentualnie przez klub sportowy został przeznaczony na działalność statutową klubu, związaną ze sportem, nie zaś podlegał podziałowi pomiędzy wspólników.