Jan Kaźmierczak

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa – jak uniknąć pułapek kupując biznes?

Kwestia dokładnego określenia przedmiotu umowy sprzedaży przedsiębiorstwa jest kluczowa, choć może nastręczać pewnych problemów. Istotna jest także odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania zbywcy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.