Dariusz Kaliński

Kratkowane Lwiątka

Rozkaz o sformowaniu 1. Samodzielnej Kompanii Commando w oparciu o 1. Samodzielną Brygadę Strzelców Naczelny Wódz wydał już 28 sierpnia 1942 roku. W Wojsku Polskim nie było jeszcze liniowego oddziału o podobnej specyfice.