Przemysław Jankowski

Jak FinOps wspiera zarządzanie kosztami chmury

Stałe dążenie do innowacji i większej elastyczności do tej pory napędzały rozwój chmury. Ta tendencja nie będzie jednak zrównoważona bez dojrzałego zarządzania i nieustannych prób optymalizacji kosztów.