Mateusz Szymecki

Stawka CIT po przekształceniu spółki komandytowej w spółkę jawną

Spółka jawna, która powstała z przekształcenia spółki komandytowej, a która to spółka komandytowa była spółką niebędącą osobą prawną nie może stosować 9 proc. stawki CIT w roku podatkowym w którym spółka została przekształcona (tj. od momentu przekształcenia), a także w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.