Łukasz Gogola

Kiedy sprzedaż motocykla może być zwolniona z VAT

Firma, która zbywa motor, może skorzystać ze zwolnienia. Musi jednak spełnić określone warunki. Pierwszy to uznanie tego pojazdu za towar używany, czyli użytkowany przez nią nie krócej niż sześć miesięcy.

Przy nabyciu motocykla firma może zmniejszyć VAT

Jednoślad to rodzaj pojazdu samochodowego. Zatem przy jego nabyciu przedsiębiorca pomniejszy należną daninę o 60 proc. kwoty podatku, nie więcej niż 6000 zł.

Nieodpłatne świadczenia dla pracowników wpływają na proporcję VAT

Przy obliczaniu współczynnika sprzedaży nie powinno się uwzględniać pakietów medycznych przekazywanych osobom zatrudnionym, bowiem podstawą daniny jest w tym przypadku koszt usług poniesiony przez firmę. To zdanie podatników, z którym fiskus się nie zgadza.

Od przyszłego roku firmy budowlane inaczej będą rozliczać VAT

Podatnicy powinni się przygotować na zmiany, jakie ich czekają od 1 stycznia. Dotyczą one m.in. momentu powstania obowiązku podatkowego. Inaczej niż obecnie, będzie on powiązany tylko z datą wystawienia faktury za remont czy montaż.

Firma budowlana będzie mogła „regulować” obowiązkiem zapłaty VAT

Firma budowlana będzie mogła „regulować" obowiązkiem zapłaty podatku od towarów i usług – poprzez przesunięcie wystawienia faktury do ostatniego możliwego momentu, tj. 30. dnia od dnia wykonania robót.

VAT: ustalenie momentu wykonania usługi budowlanej

Zgodnie z ukształtowaną praktyką wykonanie usług budowlanych powinno być potwierdzone protokołami zdawczo-odbiorczymi czy też protokołami odbiorów częściowych i końcowych, które są elementem dziennika budowy. NSA wyraził jednak ostatnio inne zdanie na ten temat.

Przekazanie broszur i katalogów nadal bez VAT

Jeżeli spółka daje swoim kontrahentom czy klientom drukowane materiały reklamowe i informacyjne, to nie zawsze czynność ta podlega opodatkowaniu. Jest to uzależnione od tego, czy mają one dla obdarowanego wartość użytkową

VAT: Czy ulga na złe długi dotyczy importu usług i wewnątrzwspólnotowego nabycia

Firma handlująca z zagranicznymi podmiotami nie musi korygować podatku naliczonego w przypadku braku zapłaty kontrahentom. Inaczej jest w sytuacji, gdy kupuje w kraju złom lub uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych

Nowy termin płatności faktury przesuwa korektę VAT

Kontrahenci, których dotychczasowa współpraca przebiegała bez zakłóceń, mogą wyjątkowo dogadać się co do zmiany daty uregulowania należności na późniejszą. Dłużnik uniknie w ten sposób obowiązku pomniejszania odliczonego podatku

VAT: W jaki sposób rozliczyć transgraniczny transport towarów

Przy określaniu miejsca opodatkowania firmy przewozowe muszą ustalić, czy świadczą usługę na rzecz podatnika czy na rzecz podmiotu, który nim nie jest. Od tego bowiem zależy, jakim przepisom będą podlegały wykonane czynności.