Mirosław Kolanowski

Wojenna sprawiedliwość pełna sprzeczności

W obecnym stanie prawnym problematyczne może okazać się prawidłowe wymierzanie sprawiedliwości żołnierzom Sił Zbrojnych RP w razie wybuchu konfliktu militarnego dotykającego bezpośrednio terenu naszego kraju.