Dominik Skoczek

Dominik Skoczek: W Polsce cyfrowi giganci mają się dobrze

Model wypłaty tantiem dla twórców przez producentów obowiązywał w Polsce w latach 1994-2000 i zakończył się fiaskiem – przekonuje Dominik Skoczek, dyrektor Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA). Przekonuje, że Polsce nie grozi nadmierny wypływ tantiem za granicę.