AICPA & CIMA AICPA & CIMA

Rozszerzenie oferty – ocena propozycji i ryzyka

W przypadku prośby o ocenę ryzyka związanego z rozszerzeniem oferty o proponowany produkt kluczem do wyczerpującej odpowiedzi będzie szczegółowa analiza załączonego materiału pod kątem identyfikacji i kwantyfikacji ryzyk.