Daria Bachowska

Czynniki wpływające na jakość sprawozdawczości finansowej

Sprawozdanie finansowe to formalny dokument, zawierający zbiór informacji dotyczących sytuacji finansowej oraz wyników działalności gospodarczej jednostki w określonym okresie.