KAMIL SZCZYGIEŁ

Zagraniczne firmy mogą tworzyć w Polsce oddziały i przedstawicielstwa

Podmioty zagraniczne mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Jak skonstruować umowę spółki kapitałowej by uniknąć pata decyzyjnego?

Przeciwstawne interesy i brak porozumienia przy wspólnym podejmowaniu decyzji może długotrwale sparaliżować funkcjonowanie spółki. Warto zawczasu pomyśleć o zabezpieczeniu wspólników/akcjonariuszy przed takimi sytuacjami.