Konrad Olewiecki

Problemy praktyczne związane z powstaniem zakładu podatkowego zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce (cz. 2)

Powstanie zakładu podatkowego implikuje obowiązek rozliczenia podatku dochodowego przez zagranicznego przedsiębiorcę w Polsce. Kontrowersje dotyczą m.in. rocznego rozliczenia przychodu.

Powstanie zakładu podatkowego zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce – praktyczne problemy (cz. 1)

Powstanie zakładu podatkowego implikuje obowiązek rozliczenia podatku dochodowego przez zagranicznego przedsiębiorcę w Polsce. W orzecznictwie brak jednak jednolitego podejścia do kwestii terminu, w którym można skutecznie dokonać wyboru formy opodatkowania, jak również w kwestii momentu, od którego powstaje obowiązek uiszczania zaliczek na podatek.