Katarzyna Jasińska

Podpisy elektroniczne mają różne funkcje i moc

Zawierając umowy, które dla swojej ważności wymagają formy pisemnej, przedsiębiorca nie może posłużyć się elektronicznym podpisem osobistym ani zaufanym. Albo podpisze ją osobiście, albo musi użyć podpisu kwalifikowanego.